24.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 88/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 88/01

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2011

Referentienummer staatssteun

SA.32603 (11/N)

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Rechtsgrondslag

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

 

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 25,7 miljoen EUR

 

Totaal van de voorziene steun: 25,7 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

37 %

Looptijd (periode)

2011-2012

Economische sectoren

Beperkt tot het spoorvervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm