24.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 88/1


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2012/C 88/01

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

16.12.2011

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.32603 (11/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Il-bażi legali

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp settorjali, Il-ħarsien tal-ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit annwali: EUR 25,7 miljun

 

Baġit globali: EUR 25,7 miljun

L-intensità

37 %

It-tul ta' żmien

2011-2012

Setturi ekonomiċi

Il-ferroviji

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm