24.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 88/1


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 88/01

A határozat elfogadásának időpontja

2011.12.16.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32603 (11/N)

Tagállam

Olaszország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Jogalap

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Szektorális fejlesztés, Környezetvédelem

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Tervezett éves kiadás 25,7 millió EUR

 

Tervezett támogatás teljes összege 25,7 millió EUR

Támogatás intenzitása

37 %

Időtartam

2011–2012.

Gazdasági ágazat

Vasút

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm