24.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 88/1


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 88/01

Päätöksen tekopäivä

16.12.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32603 (11/N)

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Oikeusperusta

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Alakohtainen kehitys, Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 25,7 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 25,7 milj. EUR

Tuen intensiteetti

37 %

Kesto

2011–2012

Toimiala

Rautatiet

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm