24.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 88/1


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2012/C 88/01

Godkendelsesdato

16.12.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.32603 (11/N)

Medlemsstat

Italien

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Retsgrundlag

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Sektorudvikling, miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 25,7 mio. EUR

 

Samlet forventet støtteydelse 25,7 mio. EUR

Støtteintensitet

37 %

Varighed

2011-2012

Økonomisk sektor

Jernbaner

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm