10.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 362/10


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 octombrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal in Northern Ireland — Regatul Unit) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

(Cauza C-474/10) (1)

(Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Directiva 2001/42/CE - Articolul 6 - Desemnarea, în vederea consultării, a unei autorități care poate avea responsabilități în privința efectelor asupra mediului ale aplicării planurilor și programelor - Posibilitatea oferită unei autorități consultative de a elabora planuri sau programe - Obligația de desemnare a unei autorități distincte - Normele privind informarea și consultarea autorităților și a publicului)

2011/C 362/14

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal in Northern Ireland

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Department of the Environment for Northern Ireland

Pârâte: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Court of Appeal in Northern Ireland — Interpretarea articolului 6 alineatele (2), (3) și (4) din Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, p. 30, Ediție specială, p. 135) — Desemnarea, în vederea consultării, a unei autorități care poate avea responsabilități în privința efectelor asupra mediului a implementării proiectelor și a programelor — Condiții privind informarea și consultarea autorităților și a publicului

Dispozitivul

1.

În împrejurări precum cele din acțiunea principală, articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului nu impune înființarea sau desemnarea unei alte autorități consultative în sensul acestei dispoziții, în măsura în care, în cadrul autorității care este în mod obișnuit responsabilă de inițierea consultării în domeniul mediului și care este desemnată ca atare, se organizează o separare funcțională într-o asemenea măsură încât o entitate administrativă din cadrul acesteia dispune de o autonomie reală care implică în special faptul că entitatea respectivă are mijloacele administrative și umane care îi sunt proprii și că este în măsură să îndeplinească misiunile atribuite autorităților consultative în sensul acestui articol 6 alineatul (3) și, în special, să își exprime în mod obiectiv opinia asupra planului sau a programului preconizat de autoritatea de care aparține.

2.

Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2001/42 trebuie interpretat în sensul că nu impune ca termenele în care autoritățile desemnate sau publicul afectat ori care poate fi afectat în sensul alineatelor (3) și (4) ale acestui articol trebuie să își poată exprima opiniile asupra unui anumit proiect de plan sau de program, precum și asupra raportului de mediu să fie stabilite în mod clar în cadrul reglementării naționale care transpune această directivă și, în consecință, alineatul (2) menționat nu se opune stabilirii unor astfel de termene de la caz la caz de autoritatea care elaborează planul sau programul. Totuși, în această din urmă situație, același alineat (2) impune ca, în vederea consultării acestor autorități și a publicului cu privire la un anumit proiect de plan sau de program, termenul stabilit efectiv să fie suficient și să permită astfel ca aceștia din urmă să aibă ocazia efectivă să își exprime opiniile în timp util asupra acestui proiect de plan sau de program, precum și asupra raportului de mediu alăturat planului sau programului respectiv.


(1)  JO C 13, 15.1.2011.