ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CA2012.037.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 37A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
10 februari 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 037A/01

Utlysning av ledig tjänst – verkställande direktör (lönegrad AD 14) Europeiska miljöbyrån (EEA) Köpenhamn – COM/2012/10325

1


SAMMANSTÄLLNING ÖVER EUT C A, UTTAGNINGSPROV

Nedan följer en förteckning över de EUT C A som publicerats under innevarande år.

Om inte annat anges nedan har EUT kommit ut i samtliga språkversioner.

8

(DA/EL/HU/IT/MT/PL)

10

 

17

(LT)

20

(EN)

22

(DE/EN/FR)

27

 

30

(FR)

31

(ES)

37

 

SV