ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2014.011.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 11

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
15 ianuarie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2014/C 011/01

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (1)

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2014/C 011/02

Rata de schimb a monedei euro

2


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2014/C 011/03

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.7142 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/International Elevator & Equipment) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

3

2014/C 011/04

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.7143 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Mitsubishi Elevator Thailand) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

5


 

Rectificări

2014/C 011/05

Rectificare la Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (JO C 366, 14.12.2013)

6


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO