ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2014.011.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 11

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. január 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 011/01

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (1)

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 011/02

Euroátváltási árfolyamok

2


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 011/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7142 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/International Elevator & Equipment) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)

3

2014/C 011/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7143 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Mitsubishi Elevator Thailand) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (1)

5


 

Helyesbítések

2014/C 011/05

Helyesbítés a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló bizottsági közleményhez (HL C 366., 2013.12.14.)

6


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU