21.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 211/1


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Fir-rigward ta’ dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(2019/C 211/01)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

25.02.2019

Għajnuna Nru

SA.49672 (2018/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

LES EOLIENNES FLOTTANTES DU GOLFE DE LION

Il-bażi legali

Programme des investissements d''avenir: Loi rectificative des finances publiques no 2013-1278 et la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » et article L-314-1 du code de l''énergie pour le contrat de rachat

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

LES EOLIENNES FLOTTANTES DU GOLFE DE LION (EFGL)

L-għan

Enerġija rinnovabbli

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Ħlasijiet bil-quddiem li jitħallsu lura

L-Estimi

Baġit globali: EUR 499.513 (f'miljuni)

L-intensità

34,3 %

It-tul ta' żmien

31.12.2017 - 31.12.2041

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

ADEME

20 AVENUE DU GRESILLE F- 49 000 ANGERS

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

25.02.2019

Għajnuna Nru

SA.49673 (2018/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

MEDITERRANEE, MIDI-PYRENEES

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

EOLMED

Il-bażi legali

Programme des investissements d''avenir: Loi rectificative des finances publiques no 2013-1278 et la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » et article L-314-1 du code de l''énergie pour le contrat de rachat

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

EOLMED

L-għan

Enerġija rinnovabbli

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Ħlasijiet bil-quddiem li jitħallsu lura

L-Estimi

Baġit globali: EUR 526 (f'miljuni)

L-intensità

39,7 %

It-tul ta' żmien

31.12.2017 - 31.12.2041

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

ADEME

20 avenue du Gressille – F-49000 ANGERS

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

25.02.2019

Għajnuna Nru

SA.49674 (2018/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Ferme éolienne flottante de Groix et Belle-Ïle

Il-bażi legali

Programme des investissements d''avenir: Loi rectificative des finances publiques no 2013-1278 et la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » et article L-314-1 du code de l''énergie pour le contrat de rachat

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

EOLIENNES FLOTTANTES DE GROIX ET BELLE ILE (EFGBI)

L-għan

Enerġija rinnovabbli

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Ħlasijiet bil-quddiem li jitħallsu lura

L-Estimi

Baġit globali: EUR 501 (f'miljuni)

L-intensità

45 %

It-tul ta' żmien

31.12.2017 - 31.12.2014

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

ADEME

20 avenue du Gresille F-49000 ANGERS

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

15.05.2019

Għajnuna Nru

SA.50299 (2018/NN)

Stat Membru

Franza

Reġjun

DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Aide fiscale à l''investissement outre-mer (investissements productifs)

Il-bażi legali

Article 199 undecies A du code général des impôts (CGI), modifié par l''article 67 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et 110 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016; articles 46 AG undecies à 46 AG quindecies de l''annexe III au CGI; article 18-0 bis de l''annexe IV au CGI ; BOI-IR-RICI-80-20120912.

Article 199 undecies B du CGI modifié par les articles 21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 71 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 67 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et 110 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016; articles 95K à 95V de l''annexe II au CGI ; article 18- 0bis A de l''annexe IV au CGI; BOI-BIC-RICI-20-10-10-20120912.

Article 217 undecies du CGI modifié par les articles 21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 67 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et 110 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; articles 140 quater à 140 quaterdecies de l''annexe II au CGI; article 46 quater -0 ZZ ter de l''annexe III au CGI; BOI-IS-GEO-10-30-20130207.

Article 244 quater W du CGI créé par l''article 21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et modifié par l''article 67 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et 110 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016; décrets, arrêtés et Bulletins officiels des finances publiques en cours de rédaction; articles 199 ter U et 220 Z quater du CGI (créés par l''article 21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014).

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Vantaġġ fiskali jew eżenzjoni mit-taxxa

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 800 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

01.01.2018 - 31.12.2020

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Direction générale des finances publiques

Bâtiment Colbert- Télédoc 341 139 , rue de Bercy 75572 Paris

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

25.02.2019

Għajnuna Nru

SA.52085 (2018/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

PARC EOLIEN OFF SHORE DE PROVENCE GRAND LARGE

Il-bażi legali

Programme des investissements d''avenir: Loi rectificative des finances publiques no 2013-1278 et la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique» et article L-314-1 du code de l''énergie pour le contrat de rachat

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

PARC EOLIEN OFFSHORE DE PROVENCE GRAND LARGE

L-għan

Enerġija rinnovabbli

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Ħlasijiet bil-quddiem li jitħallsu lura

L-Estimi

Baġit globali: EUR 447.3 (f'miljuni)

L-intensità

39,9 %

It-tul ta' żmien

31.12.2017 - 31.12.2041

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

ADEME

20 avenue du Gressille F-49000 Angers

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

12.12.2018

Għajnuna Nru

SA.52170 (2018/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

ITALIA

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Aiuto al salvataggio di Condotte in A. S.

Il-bażi legali

Decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 / Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 /Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347

It-tip tal-miżura

Għajnuna ad hoc

Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in A. S.

L-għan

Salvataġġ ta' impriżi f'diffikultà

Il-forma ta’ l-għajnuna

Garanzija

L-Estimi

Baġit globali: EUR 190 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

mill-01.01.2019

Setturi ekonomiċi

KOSTRUZZJONI

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via Veneto 33 – 00187 Roma I

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.