1990L0539 — SL — 01.01.2010 — 017.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA

z dne 15. oktobra 1990

o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav

(90/539/EGS)

(UL L 303, 31.10.1990, p.6)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Direktiva Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009

L 343

74

22.12.2009