1990L0539 — RO — 01.01.2010 — 017.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA CONSILIULUI

din 15 octombrie 1990

privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație

(90/539/CEE)

(JO L 303, 31.10.1990, p.6)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009

L 343

74

22.12.2009