1990L0539 — NL — 01.01.2010 — 017.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 15 oktober 1990

tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren

(90/539/EEG)

(PB L 303, 31.10.1990, p.6)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009

L 343

74

22.12.2009