1990L0539 — MT — 01.01.2010 — 017.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Ottubru 1990

dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd tat-tfaqqis minn pajjiżi terzi

(90/539/KEE)

(ĠU L 303, 31.10.1990, p.6)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta’ Novembru 2009

L 343

74

22.12.2009