1990L0539 — HU — 01.01.2010 — 017.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1990. október 15.)

a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről

(90/539/EGK)

(HL L 303, 31.10.1990, p.6)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Tanács 2009/158/EK irányelve (2009. november 30.)

L 343

74

22.12.2009