1990L0539 — ET — 01.01.2010 — 017.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV,

15. oktoober 1990,

kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta

(90/539/EMÜ)

(EÜT L 303, 31.10.1990, p.6)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Nõukogu direktiiv 2009/158/EÜ 30. november 2009

L 343

74

22.12.2009