1990L0539 — EL — 01.01.2010 — 017.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Οκτωβρίου 1990

σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες

(90/539/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 303, 31.10.1990, p.6)

καταργήθηκε από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 

Οδηγία του Συμβουλίου 2009/158/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 2009

L 343

74

22.12.2009