1990L0539 — CS — 01.01.2010 — 017.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 15. října 1990

o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí

(90/539/EHS)

(Úř. věst. L 303, 31.10.1990, p.6)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009

L 343

74

22.12.2009