27.3.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/562


(2004/C 78 E/0597)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3482/03

van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie

(24 november 2003)

Betreft:   „Legal privilege” voor documenten tussen bedrijven en hun advocatenkantoren

Geldt volgens de Commissie voor de briefwisseling tussen bedrijven en hun advocatenkantoren het „legal privilege” (beginsel van vertrouwelijkheid van de correspondentie met de advocaat) in karteldossiers?

Zo ja, wat kan bedrijven ervan weerhouden kartels te organiseren via hun advocaten, om opsporing te voorkomen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(8 januari 2004)

De Commissie erkent ten volle dat de briefwisseling tussen ondernemingen en hun advocatenkantoren wettelijk beschermd kan zijn. Dit wordt bevestigd door de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg, waarin de voorwaarden voor een dergelijk privilege zijn vastgelegd. Overeenkomstig de jurisprudentie is de vertrouwelijkheid van de correspondentie tussen advocaat en cliënt gewaarborgd, maar alleen op voorwaarde dat de briefwisseling enerzijds plaatsvindt in het kader en in het belang van het recht van de cliënt op verdediging en anderzijds afkomstig is van onafhankelijke advocaten, die niet door een dienstverband aan de cliënt gebonden zijn.

Het tweede deel van de vraag van het geachte parlementslid, dat verband houdt met de doeltreffende toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag, is een punt van bezorgdheid voor de Commissie. Om te voorkomen dat ondernemingen gebruik maken van het wettelijk privilege, legt de bovenvermelde rechtspraak bepaalde voorwaarden op. Documenten worden enkel beschermd als het briefwisseling betreft die uitsluitend dient om, in het kader van het recht op verdediging, het advies in te winnen van een advocaat.