27.3.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 78/562


(2004/C 78 E/0597)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3482/03

af Richard Corbett (PSE) til Kommissionen

(24. november 2003)

Om:   Retsbeskyttelse af fortroligheden (»legal privilege«) af dokumenter fremsendt mellem virksomheder og deres advokatfirmaer

Anser Kommissionen korrespondance mellem virksomheder og deres advokatfirmaer for at være omfattet af »legal privilege« i kartelsager?

Hvad kan der i bekræftende fald gøres for at forhindre, at virksomheder danner karteller via deres advokatfirmaer for at undgå at blive opdaget?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Mario Monti

(8. januar 2004)

Kommissionen anerkender fuldt ud, at korrespondance mellem virksomheder og deres advokatfirmaer kan være fortrolig. Dette sker i overensstemmelse med Domstolens og Førsteinstansrettens retspraksis. I denne retspraksis fastsættes betingelserne for at opnå fortrolighed. Således er skriftlig kommunikation mellem advokat og klient beskyttet i henhold til retspraksis, hvis denne kommunikation på den ene side foregår med henblik på klientens ret til forsvar og er gavnlig herfor, og på den anden side udgår fra uafhængige advokater, dvs. advokater, som ikke er tilknyttet klienten gennem et ansættelsesforhold.

Den anden halvdel af det ærede medlems spørgsmål ligger Kommissionen meget på sinde i forbindelse med en effektiv håndhævelse af EF-traktatens artikel 81. Med henblik herpå udstikker ovennævnte retspraksis betingelser for at undgå, at virksomheder skal misbruge fortrolighedsretten. Dokumenter er kun beskyttet, hvis der er tale om skriftlig kommunikation med det ene formål at anmode om advokatens råd i forbindelse med retten til forsvar.