1.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 373/5


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2012 – Evropaïki Dynamiki proti Sodišču

(Zadeva T-447/10) (1)

(Javna naročila storitev - Postopek javnega razpisa - Zagotavljanje storitev vzdrževanja, razvoja in podpore informacijske tehnologije - Zavrnitev ponudb tožeče stranke in oddaja naročil drugemu ponudniku - Izbirna merila - Merila za oddajo naročil - Obveznost obrazložitve - Nepogodbena odgovornost)

2012/C 373/08

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnika: N. Korogiannakis in M. Dermitzakis, odvetnika)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopnik: T. Lefèvre, zastopnik)

Predmet

Po eni strani predlog za razglasitev ničnosti sklepa Sodišča z dne 12. julija 2010, s katerim je zavrnilo ponudbe tožeče stranke, ki so bile predložene za sklop 1 in 2 v postopku javnega razpisa CJ 7/09 z dne 11. novembra 2009 za vzdrževanje, razvoj in podporo informacijske tehnologije (UL 2009/S 217-312293), in vseh s tem povezanih odločb Sodišča, vključno s sklepom o oddaji naročila izbranim ponudnikom, in po drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Sklep Sodišča Evropske unije z dne 12. julija 2010, s katerim so bile zavrnjene ponudbe, ki jih je predložila družba Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v okviru postopka javnega razpisa CJ 7/09 z dne 11. novembra 2009 za vzdrževanje, razvoj in podporo informacijske tehnologije, in naročilo oddano drugim ponudnikom, se razglasi za ničen.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Sodišču se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 346, 18.12.2010.