1.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 373/5


Vispārējās tiesas 2012. gada 17. oktobra spriedums — Evropaïki Dynamiki/Tiesa

(Lieta T-447/10) (1)

(Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Informācijas tehnoloģiju lietojumprogrammu uzturēšanas, attīstības un atbalsta pakalpojumu sniegšana - Prasītājas piedāvājumu noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam - Atlases kritēriji - Piešķiršanas kritēriji - Pienākums norādīt pamatojumu - Ārpuslīgumiskā atbildība)

2012/C 373/08

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji — N. Korogiannakis un M. Dermitzakis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvis — T. Lefèvre)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Tiesas 2010. gada 12. jūlija lēmumu noraidīt piedāvājumus, ko prasītāja iesniedza saistībā ar 2009. gada 11. novembra uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā CJ 7/09 par informācijas tehnoloģiju lietojumprogrammu uzturēšanas, attīstības un atbalsta pakalpojumiem (OV 2009/S 217-312293) 1. un 2. partiju, kā arī visus pārējos saistītos Tiesas lēmumus, tostarp lēmumu piešķirt attiecīgo līgumu slēgšanas tiesības apstiprinātajiem līgumslēdzējiem, un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Tiesas 2010. gada 12. jūlija lēmumu noraidīt piedāvājumus, ko iesniedza Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE saistībā ar 2009. gada 11. novembra uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā CJ 7/09 par informācijas tehnoloģiju lietojumprogrammu uzturēšanas, attīstības un atbalsta pakalpojumu sniegšanu, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības citiem pretendentiem;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Tiesa atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 346, 18.12.2010.