30.5.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 191/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Mons (Belgija) 4. marca 2016 – Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Zadeva C-133/16)

(2016/C 191/14)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Mons

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Christian Ferenschild

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: JPC Motor SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe člena [5(1)] v povezavi s členom [7(1), drugi pododstavek] Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij (1) razlagati tako, da nasprotujejo določbi nacionalnega prava, razlagani tako, da se lahko v zvezi z rabljenim blagom zastaralni rok za vložitev tožbe potrošnika izteče pred koncem dveh let od dobave neskladnega blaga, če sta se prodajalec in potrošnik dogovorila za manj kot dveletni garancijski rok?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 223.