30.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 191/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. ožujka 2016. uputio cour d'appel de Mons (Belgija) – Christian Ferenschild protiv JPC Motor SA

(Predmet C-133/16)

(2016/C 191/14)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel de Mons

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Christian Ferenschild

Tuženik: JPC Motor SA

Prethodno pitanje

Treba li odredbe članka 5. [stavka] 1. i članka 7. [stavka] 1. podstavka 2. Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (1), tumačiti na način da im se protivi odredba nacionalnog prava tumačena na način da dozvoljava, da za rabljenu robu, rok zastare za tužbu potrošača istječe prije završetka roka od dvije godine od dostave robe koja nije u skladu s ugovorom kada su trgovac i potrošač ugovorili jamstveni rok kraći od dvije godine?


(1)  SL L 171, str. 12. (SL., posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., sv. 22., str. 17.)