30.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 191/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Mons (Belgie) dne 4. března 2016 – Christian Ferenschild v. JPC Motor SA

(Věc C-133/16)

(2016/C 191/14)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Mons

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Christian Ferenschild

Odpůrkyně: JPC Motor SA

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 5 [odst.] 1 ve spojení s čl. 7 [odst.] 1 druhým pododstavcem směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (1) vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu právnímu ustanovení, pokud je vykládáno v tom smyslu, že v souvislosti s použitým zbožím umožňuje, aby v případě, že prodávající a spotřebitel sjednali záruční lhůtu kratší než dva roky, uplynula promlčecí lhůta k uplatnění nároku spotřebitele před koncem lhůty dvou let od dodání zboží, u něhož byl zjištěn nesoulad se smlouvou?


(1)  Úř. věst. L 171, s. 12; Zvl. vyd. 15/04, s. 223.