ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.143.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 143

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
23. toukokuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2013/C 143/01

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2013/C 143/02

Euron kurssi

2

2013/C 143/03

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä toukokuuta 2013, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1198/2006 vahvistetusta unionin rahoitustuen enimmäismäärästä poikkeamisesta kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen liittyvien Italian säätämien tukitoimenpiteiden osalta

3


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2013/C 143/04

Ilmoitus avoimesta kilpailusta

5

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2013/C 143/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6844 – GE/Avio) (1)

6

2013/C 143/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6828 – Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited) (1)

7

2013/C 143/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6912 – Michael S. Dell/Dell) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

8


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI