23.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 55/11


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2013 – Spectrum Brands (UK) proti UUNT – Philips (STEAM GLIDE)

(Zadeva T-544/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Skupnosti STEAM GLIDE - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2013/C 55/19

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Spectrum Brands (UK) Ltd (Manchester, Združeno kraljestvo) (zastopnik: S. Malynicz, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopniki: sprva D. Botis, nato G. Schneider in na koncu G. Schneider in A. Folliard-Monguiral, zastopniki)

Druga stranka v postopku pred odborom UUNT za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Nizozemska) (zastopnik: L. Alonso Domingo, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora UUNT za pritožbe z dne 14. julija 2011 (zadeva R 1289/2010-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Koninklijke Philips Electronics NV in Spectrum Brands (UK) Ltd.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Spectrum Brands (UK) Ltd poleg svojih stroškov nosi stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in družbe Koninklijke Philips Electronics NV.


(1)  UL C 6, 7.1.2012.