ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 25

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. vasario 3d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Informacija

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ INFORMACIJA

 

Komisija

2007/C 025/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla Nr. COMP/M.4520 — Industri Kapital/Attendo) (1)

1

2007/C 025/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla Nr. COMP/M.4514 — Advent/Carlyle/H.C. Starck) (1)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2007/C 025/03

Euro kursas

2


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2007/C 025/04

P-Lisabona: Reguliariosios oro susisiekimo paslaugos — Portugalijos kvietimas teikti paraiškas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies d punktą dėl reguliariųjų oro susisiekimo paslaugų teikimo maršrutais Funšalis-Porto Santas-Funšalis (1)

3

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 025/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4367 — APW/APSA/Nordic Capital/Capio) (1)

5

2007/C 025/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4511 — Crédit Agricole/Cariparma/Friuladria) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

6


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT