24.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 279/36


2015 m. gegužės 5 d. pareikštas ieškinys byloje Arbuzov/Taryba

(Byla T-221/15)

(2015/C 279/44)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovas: Sergej Arbuzov (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas advokatės M. Machytková

Atsakovė: Taryba

Reikalavimai

Panaikinti 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, kiek šie aktai susiję su ieškovu.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisės į gerą administravimą pažeidimu

Šiuo klausimu ieškovas teigia, kad buvo pažeista teisė į gerą administravimą, kuri užtikrinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 41 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies a ir c punktais, nes, jo nuomone, atsakovė nevykdė rūpestingumo pareigos, pagal kurią ji turėjo visas svarbias su ieškovo byla susijusias faktines aplinkybes nagrinėti kruopščiai ir nešališkai.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisės į nuosavybę pažeidimu

Šiuo klausimu ieškovas teigia, kad buvo pažeista jo teisė į nuosavybę, kuri užtikrinta Chartijos 17 straipsnio 1 dalimi ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolo Nr. 1 1 straipsniu, nes kaip teisės į gerą administravimą pažeidimo rezultatas be teisinio pagrindo ir pažeidžiant Chartijos 52 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas buvo priimti ginčijami aktai, kuriais ribojama ieškovo teisė į nuosavybę.