ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.262.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 262

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
6 oktober 2011


Innehållsförteckning

 

III   Andra akter

Sida

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 59/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

1

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 60/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

7

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 61/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

11

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 62/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

15

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 63/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

16

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 64/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

17

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 65/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

19

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 66/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

20

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 67/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

21

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 68/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

23

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

24

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 70/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

26

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 71/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

27

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 72/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

28

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 73/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

30

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 74/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

31

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 75/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga IV (Energi) och bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

32

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 76/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) och protokoll 37 till EES-avtalet

33

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 77/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

44

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

45

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 79/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet

50

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 80/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

51

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 81/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

52

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 82/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

53

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 83/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XVI (Offentlig upphandling) till EES-avtalet

54

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XVIII (Hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, samt lika behandling för kvinnor och män) till EES-avtalet

56

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 85/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

57

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 86/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

58

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 87/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

59

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

60

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 89/2011 av den 1 juli 2011 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

61

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2011 av den 19 juli 2011 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

62

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 91/2011 av den 19 juli 2011 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

63

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 92/2011 av den 19 juli 2011 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

64

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 93/2011 av 20 juli 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

65

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.