ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.262.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 262

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
6. októbra 2011


Obsah

 

III   Iné akty

Strana

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 59/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

1

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 60/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

7

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 61/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

11

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 62/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

15

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 63/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

16

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 64/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

17

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 65/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

19

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 66/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

20

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 67/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

21

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 68/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

23

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 69/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

24

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 70/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

26

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 71/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

27

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 72/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

28

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 73/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 74/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a osvedčovanie) k Dohode o EHP

31

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 75/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV (Energetika) a príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

32

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 76/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) a protokol 37 k Dohode o EHP

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 77/2001 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

44

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 78/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

45

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 79/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

50

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 80/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 81/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

52

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 82/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

53

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 83/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVI (Obstarávanie) k Dohode o EHP

54

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 84/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVIII (Zdravie a bezpečnosť pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami) k Dohode o EHP

56

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 85/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

57

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 86/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

58

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 87/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

59

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 88/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

60

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 89/2011 z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

61

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 90/2011 z 19. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

62

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 91/2011 z 19. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

63

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 92/2011 z 19. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

64

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 93/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

65

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.