ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.262.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 262

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
6. oktoober 2011


Sisukord

 

III   Muud aktid

Lehekülg

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 59/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”) ja II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

1

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 60/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”)

7

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 61/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”)

11

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 62/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”)

15

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 63/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”)

16

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 64/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”)

17

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 65/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”)

19

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 66/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

20

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 67/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”) ja IV lisa („Energeetika”)

21

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 68/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

23

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 69/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”) ja II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

24

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 70/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

26

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 71/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

27

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 72/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

28

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 73/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

30

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 74/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

31

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 75/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu IV lisa („Energia”) ja XXI lisa („Statistika”)

32

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 76/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu VI lisa („Sotsiaalkindlustus”) ja protokolli nr 37

33

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 77/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused”)

44

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 78/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused”)

45

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 79/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XI lisa („Elektrooniline side, audivisuaalteenused ja infoühiskond”)

50

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 80/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa („Transport”)

51

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 81/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa („Transport”)

52

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 82/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa („Transport”)

53

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 83/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XVI lisa („Hanked”)

54

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 84/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XVIII lisa („Töötervishoid ja tööohutus, tööõigus ning naiste ja meeste võrdne kohtlemine”)

56

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 85/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa („Keskkond”)

57

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 86/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa („Keskkond”)

58

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 87/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa („Keskkond”)

59

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 88/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa („Statistika”)

60

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 89/2011, 1. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa („Statistika”)

61

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 90/2011, 19. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa („Transport”)

62

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 91/2011, 19. juuli 2011, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

63

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 92/2011, 19. juuli 2011, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

64

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 93/2011, 20. juuli 2011, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa („Keskkond”)

65

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.