23.9.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 348/2


Mededeling van de Commissie

(2016/C 348/04)

De Culturele Hoofdstad van Europa 2020 is Rijeka in Kroatië.