23.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/2


Komisijos pranešimas

(2016/C 348/04)

2020 m. Europos kultūros sostinė Kroatijoje – Rijeka.