23.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 348/2


Sdělení Komise

(2016/C 348/04)

Evropským hlavním městem kultury 2020 bude Rijeka v Chorvatsku.