25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 260/23


Tožba, vložena 19. julija 2010 – Constellation Brands proti UUNT (COOK’S)

(Zadeva T-314/10)

()

2010/C 260/31

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Constellation Brands, Inc. (New York, ZDA) (zastopnik: B. Brandreth, Barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi tožeče stranke

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 29. aprila 2010 v zadevi R 1048/2009-1 naj se razveljavi;

zadeva naj se vrne Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in glede prijave znamke Skupnosti št. 942 128 naj se odredi vrnitev v prejšnje stanje;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „COOK’S“.

Odločba oddelka za znamke in register: zavrnitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje in potrditev prenehanja veljavnosti znamke Skupnosti št. 942 128.

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe.

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 81 Uredbe Sveta št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno uporabil ta člen in ker je napačno presodil dejstva, ko je ugotovil, da zastopniki tožeče stranke v okoliščinah niso ravnali skrbno.