25.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 260/23


Acțiune introdusă la 19 iulie 2010 — Constellation Brands/OAPI (COOK’S)

(Cauza T-314/10)

()

2010/C 260/31

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Constellation Brands, Inc. (New York, USA) (reprezentant: B. Brandreth, Barrister)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 29 aprilie 2010 în cauza R 1048/2009-1;

trimiterea cauzei Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) spre reexaminare și obligarea acestuia să acorde restitution in integrum în ceea ce privește cererea de înregistrare nr. 942128;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: marca verbală „COOKS”.

Decizia examinatorului: respinge cererea de restitution in integrum și confirmă declararea nulității mărcii comunitare înregistrate sub nr. 942128.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 81 din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, întrucât Camera de recurs a săvârșit o eroare în aplicarea acestui articol și în aprecierea faptelor, întrucât a reținut că reprezentanții reclamantei nu au dat dovadă de întreaga prudență impusă de circumstanțe.