25.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 260/23


Beroep ingesteld op 19 juli 2010 — Constellation Brands/BHIM (COOK’S)

(Zaak T-314/10)

()

2010/C 260/31

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Constellation Brands, Inc. (New York, Verenigde Staten van Amerika) (vertegenwoordiger: B. Brandreth, Barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 29 april 2010 in zaak R 1048/2009-1 vernietigen;

de zaak terugverwijzen naar het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en gelasten dat herstel in de vorige toestand wordt verleend met betrekking tot gemeenschapsmerkaanvraag nr. 942128;

verweerder verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „COOK’S”

Beslissing van de afdeling „Merken en register”: afwijzing van het verzoek tot herstel in de vorige toestand en bevestiging van de nietigverklaring van gemeenschapsmerkinschrijving nr. 942128

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 81 van verordening nr. 207/2009 van de Raad doordat de kamer van beroep dit artikel onjuist heeft toegepast en de feiten onjuist heeft beoordeeld door te stellen dat de vertegenwoordigers van verzoekster in de gegeven omstandigheden niet de noodzakelijke zorgvuldigheid hadden betracht.