25.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 260/23


2010 m. liepos 19 d. pareikštas ieškinys byloje Constellation Brands prieš VRDT (COOK’S)

(Byla T-314/10)

()

2010/C 260/31

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Constellation Brands, Inc. (Niujorkas, JAV), atstovaujama baristerio B. Brandreth

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. balandžio 29 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1048/2009-1;

Grąžinti bylą nagrinėti Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ir restitutio in integrum Bendrijos prekių paraiškos Nr. 942 128 atžvilgiu.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „COOK’S“

Prekių ženklų ir registro departamento sprendimas: atmesti prašymą dėl restitutio in integrum ir patvirtinti Bendrijos prekių ženklo Nr. 942 128 registracijos panaikinimą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 81 straipsnio pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neteisingai taikė šį straipsnį ir vertino faktus manydama, kad ieškovo atstovai nesiėmė visų reikalingų priemonių atsižvelgiant į aplinkybes.