25.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 260/23


2010. július 19-én benyújtott kereset — Constellation Brands kontra OHIM (COOK’S)

(T-314/10. sz. ügy)

()

2010/C 260/31

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Constellation Brands, Inc. (New York, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: B. Brandreth barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. április 29-i határozatát (R 1048/2009-1. sz. ügy);

a Törvényszék utalja vissza az ügyet Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) elé, és a 942128. sz. közösségi védjegybejelentés tekintetében adjon helyt az in integrum restitutio iránti kérelemnek;

a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „COOK’S” szóvédjegy.

A védjegy-lajstromozási osztály határozata: a védjegy-lajstromozási osztály az in integrum restitutio iránti kérelmet elutasította, és helyben hagyta a 942128. lajstromszámú közösségi védjegy törlését.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 81. cikkének megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta ezt a cikket és értékelte a tényeket, amikor megállapította, hogy a felperes képviselői nem jártak el kellő gondossággal az adott körülmények között.