26.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/2


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 28.2.2008 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH v. Hauptzollamt Aachen

(Asia C-398/05) (1)

(Yhteinen kauppapolitiikka - Tasoitustullit - Tukikäytännöiltä suojautuminen - Asetus (EY) N:o 1599/1999 - Ruostumaton teräslanka - Vahinko yhteisön tuotannonalalle - Syy-yhteys)

(2008/C 107/02)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Aachen

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Finanzgericht Düsseldorf — Lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa, kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta sekä Korean tasavallasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuontia koskevan menettelyn päättämisestä 12.7.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1599/1999 (EYVL L 189, s. 1) pätevyys — Yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon arvioiminen, syy-yhteys tukea saavien tuotteiden tuonnin kanssa

Tuomiolauselma

Esitetyn kysymyksen tutkiminen ei ole tuonut esiin seikkoja, jotka voisivat vaikuttaa lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa, kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta sekä Korean tasavallasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuontia koskevan menettelyn päättämisestä 12.7.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1599/1999 pätevyyteen.


(1)  EUVL C 22, 28.1.2006.