20.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 141/35


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 december 2008 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna

(Mål C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Rättegångsspråk: nederländska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 223, 30.08.2008