20.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 141/35


Ordonanța președintelui Curții din 17 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Țărilor de Jos

(Cauza C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Limba de procedură: olandeza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 223, 30.8.2008.