20.6.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/35


Beschikking van de president van het Hof van 17 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden

(Zaak C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Procestaal: Nederlands

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 223 van 30.8.2008.