20.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 141/35


Tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 17. decembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Nīderlandes Karaliste

(lieta C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Tiesvedības valoda — holandiešu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 223, 30.08.2008.