20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/35


2008 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

(Byla C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Proceso kalba: olandų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.