20.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/35


Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräys 17.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta

(Asia C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 223, 30.8.2008.