20.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/35


Euroopa Kohtu presidendi 17. detsembri 2008. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Madalmaade Kuningriik

(Kohtuasi C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Kohtumenetluse keel: hollandi

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.