10.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 269/44


A Törvényszék 2011. július 13-i ítélete — Schindler Holding és társai kontra Bizottság

(T-138/07. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Közbeszerzési eljárások manipulálása - A piacok felosztása - Az árak rögzítése)

2011/C 269/96

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Svájc), Schindler Management AG (Ebikon, Svájc), Schindler SA (Brüsszel, Belgium), Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlin, Németország), Schindler Sàrl (Luxembourg, Luxemburg) és Schindler Liften BV (Hága, Hollandia) (képviselők: R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész és S. Hirsbrunner ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Mojzesowicz és R. Sauer meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselik: M. Simm és G. Kimberley meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az (EK) 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/E-1/38.823 — Felvonók és mozgólépcsők ügy) 2007. február 21-én hozott C(2007) 512 végleges bizottsági határozat megsemmisítése, vagy másodlagosan a felperesekre kiszabott bírságok mérséklése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A keresetről nem szükséges határozni annyiban, amennyiben azt a Schindler Management AG terjesztette elő.

2.

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék a Schindler Holding Ltd-t, a Schindler SA-t, a Schindler Deutschland Holding GmbH-t, a Schindler Sàrl-t és a Schindler Liften BV-t kötelezi a költségek viselésére.

4.

A Schindler Management maga viseli saját költségeit.

5.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 155., 2007.7.7.