4.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 239/11


Likvidavimo procedūra

Sprendimas sutrumpinti International Insurance Corporation (IIC) NV sudarytų draudimo sutarčių galiojimo laikotarpį

(Paskelbta pagal Nyderlandų Finansų priežiūros įstatymo 3:162 straipsnio 5 dalį)

2010/C 239/05

Draudimo įmonė

International Insurance Corporation (IIC) NV, INEAS ir LadyCarOnline

Entrada 123

1096 EB Amsterdam

NEDERLAND

Sprendimo data, įsigaliojimo data ir pobūdis

2010 m. birželio 24 d. nepaprastosios taisyklės (noodregeling) (jau paskelbtos 2010 m. rugpjūčio 4 d.).

2010 m. rugpjūčio 4 d., sprendimas sutrumpinti draudimo sutarčių galiojimo laikotarpį (Finansų priežiūros įstatymo 3:195 straipsnio 1 dalies b punktas). Draudimo sutartys nustos galioti 2010 m. rugsėjo 1 d.

Pagal Finansų priežiūros įstatymo 3:162 straipsnio 5 dalį dabar tai reikia paskelbti. Siūlome tokį tekstą:

SVARBUS SKELBIMAS INEAS APDRAUSTIESIEMS

2010 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Amsterdamo apygardos teismas suteikė M. Pannevis ir P.H.M. Versteeg, nepaprastųjų taisyklių, kurios taikomos toliau nurodytai įmonei, administratoriams INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION (IIC) NV, veikiančios kaip INEAS ir LADYCAR ONLINE, kurios registruotosios buveinės ir biuro adresas: Entrada 123, 1096 EB, Amsterdam, specialų leidimą sutrumpinti draudimo sutarčių, sudarytų IIC, veikiančios kaip draudikas, galiojimo laikotarpį, kaip nurodyta Nyderlandų Finansų priežiūros įstatymo 195 straipsnio 1 dalies b punkte (Wet op het Financieel Toezicht). Pagal šį leidimą administratoriai nutraukė visus INEAS draudimus nuo 2010 m. rugpjūčio 31 d. vidurnakčio. Papildomos informacijos rasite aplankę atitinkamą interneto svetainę:

 

http://www.ineas.nl

 

http://www.ineas.de

 

http://www.ladycaronline.de

 

http://www.ineas.es

 

http://www.ineas.fr“

Kompetentingos institucijos

Rechtbank Amsterdam

Priežiūros institucija

De Nederlandsche Bank

Pirmininkaujantis teisėjas M.J.E. Geradts

Paskirtasis likvidatorius

M. Pannevis and P.H.M. Versteeg

Amstelveenseweg 638

1081 JJ Amsterdam

NEDERLAND

Taikytina teisė

Nyderlandų, Nyderlandų Finansų priežiūros įstatymo 3.5.5 dalis